Ege Akademik Doç. Dr. Ilgaroğlu İngiltere'de Farabi'nin felsefesini araştıracak – SAĞLIK

Ege Birgivi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Caner Ilgaroğlu'nun “Kozmik Dengeden Psiko-Sosyal Dengeye: Adalet Kavramının Farabi Felsefesinde Koruyucu ve Değer Oluşturucu Bir Unsur Olarak İzdüşümü” başlıklı araştırma projesi TÜBİTAK Uluslararası Doktora Sonrası Araştırma Bursu kapsamında desteklenmeye uygun görüldü. “2219” programı. Program kapsamında Doç. İngiltere'nin başkenti Londra'da SOAS Londra Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Enstitüsü'nde araştırma yapacak olan Prof. Dr. Ilgaroğlu, Ege Birgivi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Doç. Dr. Muhammet Caner Ilgaroğlu, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'ı makamında ziyaret ederek proje hakkında bilgi verdi. Rektör Prof. Dr. Budak, Doç. Dr. Ilgaroğlu'nu tebrik ederek çalışmalarında başarılar dileyen Doç. Dr., araştırma projesi hakkında bilgi verdi. Dr. Ilgaroğlu, şunları kaydetti: “Farabi'nin, adalet kavramına yüklediği özgün anlamları, insanın ontolojik, psikolojik ve toplumsal varoluşu bağlamında 10. yüzyılda kozmik bir çerçeveden yola çıkarak epistemolojik bir bakış açısıyla teorileştirmesi dikkate değer bir entelektüel başarıdır. insan ile evren arasında kurduğu çerçeve ve aksiyolojik bağlamlardır. Farabi'nin metafiziğine içkin olan ahlaki ve politik felsefe incelendiğinde, insanın kozmik düzenle ontolojik bağlantısının doğasına, bireysel ve toplumsal değerler dünyasının kurulma biçimine ilişkin tutarlı açıklamaların olduğu görülecektir. ve ahlakın kaynağı sorunu. Bu araştırma, Farabi'nin felsefi sistemini derinlemesine inceleyerek, onun adalet kavramına yüklediği çok boyutlu anlam dünyasının izdüşümlerini ortaya çıkarmayı ve dolayısıyla adaletin insanın bireyselliğinin inşasında değer temelli ve koruyucu rolünü açıklamayı amaçlamaktadır. kişiliğin ve toplumsal değerlerin dünyasıdır” dedi.“Farabi'nin yorumları Batı dünyasında araştırılacak”Doç. İslam-Doğu dünyasından gelen yaklaşımlarla yapılacaktır.” Doç. Projeyi bir yıl içinde tamamlayıp nitelikli akademik yayına dönüştürmeyi planladıklarını söyledi. Ilgaroğlu, şöyle konuştu: “Farabi'nin klasik eseri 'el-Medinetü'l-Fâzıla'yı 'İdeal Devlet' başlığıyla Türkçeye çevirdim ve eser 2023 yılı başında Divân yayınları tarafından yayımlandı.” Bu projenin yeni bir ufuk getireceğini düşünüyorum. Farabi'nin tercümesiyle derinleşen çalışmalarına ve özünde adalet duygusunu barındıran ahlâk ve duygu felsefesi çalışmalarına özgün bir bakış açısı ve özgün bir bakış açısı” dedi. amacın oluşturulacak niteliği ortaya çıkarmak olduğunu ifade eden Dr. Ilgaroğlu, bu proje sayesinde Farabi felsefesinin Batı düşüncesini derinden etkilemiş özgün ve evrensel bir düşünce olduğunun ortaya çıkacağını da ifade etti.

“Avrupa’da bu alanda tek yüksek öğretim kurumu”

Doç. araştırmayı Avrupa'da uzmanlaşmış bir okulda yürüteceğini söyledi. Ilgaroğlu, şöyle konuştu: “1916 yılında Doğu Araştırmaları Okulu olarak kurulan SOAS, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan ve adından da anlaşılacağı üzere varlığını düşünce geleneklerinin, dillerin incelenmesine adamış çok önemli bir üniversitedir. Afrika, Asya ve Orta Doğu'daki kültürler ve toplumlar. Avrupa'da bu akademik uzmanlığa sahip tek yüksek öğretim kurumudur. Bugün SOAS, düşünce ve dil çalışmalarından siyaset ve sosyal bilimlere kadar Asya, Afrika ve Orta Doğu ile ilgili geniş bir yelpazedeki konuları inceliyor. İlk kez 1973 yılında açılan SOAS Kütüphanesi, şu anda bir buçuk milyondan fazla basılı kaynağı barındırıyor ve tüm elektronik veri tabanlarına sahip. Araştırma projemi denetleyen Profesör Ayman Shihadeh, İslam felsefesi alanında uluslararası bir uzmandır ve bu kurumun felsefe ve dini çalışmalar bölümünün başkanıdır. “Profesör Ayman'ın tavsiyeleriyle kurumun zengin akademik kadrosu ve bilgi kaynakları, başarılı araştırmalar ve Farabi felsefesinin Batı'da nasıl yorumlandığına dair objektif bir değerlendirme ortaya çıkacaktır” dedi. Kaynak: (guzelhaber.net) Güzel Haber Masası

—–Sponsorlu Bağlantılar—–

—–Sponsorlu Bağlantılar—–

—–Sponsorlu Bağlantılar—–

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir